วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

14 ศิษย์เก่า เตรียมทหาร รับรางวัล “เกียรติยศ จักรดาว”……

25 ม.ค. 2019
208

14 ศิษย์เก่า เตรียมทหาร รับรางวัล “เกียรติยศ จักรดาว”…… ปลัดกลาโหม-ผบ.สูงสุด -ผบ.ทบ.-ผบ.ทร.-ผบ.ทอ.-ผบ.หน่วยSeal” ปลื้ม !!

พลเอกประยุทธ์ นายกฯมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี 2562

ให้แก่ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ (ตท.20)
ปลัดกลาโหม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี (ตท.18) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ตท.20) ผู้บัญชาการทหารบก

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์(ตท.18) ผู้บัญชาการทหารเรือ และพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน (ตท.18)ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ส่วน ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการคัดสรร เช่น พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ (เตรียมทหารรุ่นที่ 14 )

พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) หรือหน่วยSeal (เตรียมทหารรุ่นที่ 24 )
พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (เตรียมทหาร 16 )
พล.อ.ธงชัย สาระสุข อดีตผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เตรียมทหารรุ่นที่ 19

ส่วนศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับรางวัลจักรดาวสดุดี คือ พล.อ.ท. เกริกเกียรติ สุวรรณโณ เตรียมทหารรุ่นที่ 43 ซึ่งประสบอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่ฝึกบิน L-39 สังกัดฝูงบิน 411 กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ตกภายในสนามกอล์ฟของเขื่อนภูมิพล หมู่ที่ 6 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขณะฝึกบินโจมตีทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ

พล.ต.เขมราช ดวงแก้ว เตรียมทหารรุ่นที่ 51 และพล.ต.วโรฒม์ แปรงกระโทก เตรียมทหารรุ่นที่ 51 ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินใบพัดรุ่น CESSNA 182 หรือเครื่องบินลาดตระเวน แบบ 17 ของกองทัพบกตก ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

error: Content is protected !!