วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

6 ผู้นำทัพ 6 ศิษย์เก่า เตรียมทหาร

“บิ๊กณัฐ-บิ๊กกบ-บิ๊กแดง-บิ๊กลือ-บิ๊กต่าย” รวมพล รร.เตรียมทหาร
รับรางวัล เกียรติยศจักรดาว ศิษย์เก่า รร.เตรียมทหารดีเด่น..”บิ๊กแป๊ะ” ผบ.ตร. ตท.20 เคยได้รับรางวัลแล้ว

“บิ๊กณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม เตรียมทหาร20

“บิ๊กกบ” พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด เตรียมทหาร18

“บิ๊กแดง”พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เตรียมทหาร 20

“บิ๊กลือ”พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เตรียมทหาร 18

“บิ๊กต่าย” พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. เตรียมทหาร 18

error: Content is protected !!