วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“บิ๊กน้อย-บิ๊กช้าง-แม่ทัพเดฟ” แห่ฟัง “ดร.สุเมธ” บรรยาย “ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

24 ม.ค. 2019
153

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้กับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้นำศาสนา ผู้นำส่วนราชการและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีความเข้าใจ ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อย่างถ่องแท้และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยมี บิ๊กช้าง พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ รองหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษฯ และแม่ทัพเดฟมพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 ร่วมรับฟังด้วย

โดย ดร.สุเมธได้กล่าวถึงคำว่า“เข้าใจ”คือต้องเข้าใจต้นตอของปัญหาจับจุดให้ได้ เริ่มจากหาปลายเชือกก่อน แล้วค่อยช่วยกันแก้ ต้อง “เข้าถึง” จิตใจ เข้าถึงภูมิสังคม เข้าถึงทรัพยากรอย่างระมัดระวัง เข้าถึงกลไกรัฐ เข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ซึ่งมาจากการลงมือปฏิบัติ ส่วนการ “พัฒนา”ต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและระเบิดมาจากข้างใน คือคนในชุมชนมีความต้องการและมีความพร้อมที่จะพัฒนา ไม่ใช่นำความเจริญหรือบุคคลภายนอกเข้าไปปรับเปลี่ยนโดยที่ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วม

สำหรับการเรียนภาษาไทยมีความสำคัญและจำเป็นในพื้นที่ เนื่องจากทุกภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างมนุษย์ รู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่ มีเพื่อนมากขึ้นเท่านั้น ต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้

ทั้งนี้ได้กล่าวถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่สอนให้คนไทยรู้จักโลก เป็นส่วนหนึ่งของโลก

ทั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลได้ฝากที่ประชุมโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ว่าควรให้โอกาสเด็กสมัยใหม่ได้มีความเข้าใจโลก รู้จักการเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปมาก ประเทศใดก็ตามไม่สามารถอยู่ได้ตามลำพัง

ดร.สุเมธ เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งได้ถวายงานอย่างใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการนำเอาศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาถ่ายทอดได้อย่างถ่องแท้

error: Content is protected !!