วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

อุ่นเครื่อง Cobra Gold2019

24 ม.ค. 2019
130

 

น่ารักไปอีกแบบ!…..ทหารมะกัน ไหว้พระ ร่วมพิธีพราหมณ์ แถมถ่ายภาพกับ “เสาเอก”/ ทหาร นย.อเมริกัน ทหารญี่ปุ่น ร่วมพิธียกเสาเอก สร้างอาคาร ให้ที่ พิษณุโลก พร้อมสร้างสัมพันธ์กับประชาชน ในพื้นที่ ปีนี้เล็งสร้าง 6 แห่ง ที่ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก จันทบุรี ระยอง

พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี ยกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึก Cobra Gold2019

โดย กองทัพไทย ร่วมกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้ร่วมกันก่อสร้าง เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ที่ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน

และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่

Cobra Gold2019 นี้ มีโครงการก่อสร้าง6 โครงการ ในพื้นที่5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง

มีการจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ

และได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์

โดยเริ่มดำเนินการระหว่าง 21มกราคม ถึง 21กุมภาพันธ์ 2562

error: Content is protected !!