วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ทหาร มะกัน…..มาตามนัด

24 ม.ค. 2019
176

ทหารนาวิกโยธิน อเมริกัน US Marines และ หมวกแดง รบพิเศษพลร่ม ขึ้นเหนือ ไปพิษณุโลก ร่วมอุ่นเครื่อง ฝึกCobra Gold 2019 ด้วยงานกิจการพลเรือน เพื่อสร้างคุ้นเคยกับประชาชน ในพื้นที่ ก่อน เปืดฉากฝึกจริง 12-22 กพ.นี้

เริ่มจากร่วมพิธี ยกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ร่วมกันก่อสร้างด้วย เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

โดยมีแผนโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง โดยมีทหาร8 ประเทศ ร่วมกันรับผิดชอบ ในการก่อสร้าง

error: Content is protected !!