วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

พระทหาร …..ทหารพระ?!!

23 ม.ค. 2019
199

 

“โฆษก กอ.รมน.ใต้” ชี้ “บิ๊กแดง” เปล่า บังคับทหาร บวชพระ จำวัดชายแดนใต้
ไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยมีบวชพระมาแล้ว /
ชี้ อยากให้ พลเรือน ตำรวจ ทหาร บวชพระ มาอยู่วัดใต้ ไม่ใช่มาทำหน้าที่ รปภ. แต่ตั้งใจที่จะมาครองผ้าเหลือง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจพี่น้องชาวพุทธ เผยพบ หลังออกพรรษา วัดไม่มี พระ

หลังมีข่าวว่า พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ต้องการให้ หาบวชพระ ไปประจำวัด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และสื่อความที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จนทำให้สังคมมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง นั้น

พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า. กล่าวว่า การบวชพระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องใหม่. เพราะภายหลังเกิดเหตุการณ์ เมื่อปี 2547 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัดและพระในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี การประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนและส่วนราชการต่างๆทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหารมาบวชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะช่วงหลังเทศกาลออกพรรษา จากการตรวจสอบวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 389 วัด

ภายหลังออกพรรษาพบว่ามีหลายวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำวัดอยู่เลย เพราะฉะนั้นจึงต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมทั้งข้าราชการ ไม่ใช่แค่เฉพาะทหารที่มีความประสงค์ มีความตั้งใจที่จะมาครองผ้าเหลือง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธและเมื่อบวชแล้วต้องยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่พึ่งทางใจของพี่น้องประชาชนได้

ส่วน ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยต้องแยกออกจากกันให้ได้ สำหรับการรักษาความปลอดภัยหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคง นั่นคือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ซึ่งตอนนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มีการบูรณาการกำลังภาคประชาชนร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยให้กับพระ พร้อมวางระบบในการรักษาความปลอดภัยและในขณะออกบิณฑบาตร

เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้ช่วยกันสื่อสารให้สังคมเข้าใจ ว่าการบวชพระเป็นการกระทำโดยความสมัครใจ แล้วก็บวชเพื่อต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

error: Content is protected !!