วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

บิ๊กป้อม” อยู่ เวียดนาม คุย “ประธานาธิบดี-เลขาใหญ่พรรคฯพรรคคอมมิวนิสต์ -รมว.กลาโหม เวียดนาม“

“บิ๊กป้อม” อยู่ เวียดนาม คุย “ประธานาธิบดี-เลขาใหญ่พรรคฯพรรคคอมมิวนิสต์ -รมว.กลาโหม เวียดนาม“ ถกความร่วมมือ แก้ปัญหาแรงงาน -ประมง มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง/ ฉวยเป็นประธาน Asean แชร์ประสบการณ์ แก้IUU Fishing / เพิ่มความร่วมมือทางทหารให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากขึ้น ทร.-ทอ.เร่งสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจกัน มากขึ้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนาบกฯและรมว.กลาโหม พร้อมปลัดกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ตร. ตัวแทน เหล่าทัพ ร่วมคณะ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างเป็นทางการ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีมิตรไมตรียิ่ง

พลเอกประวิตร ได้เข้าพบ นายเหวียน ฝู จ่อง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงฮานอย

พล.อ.ประวิตร’ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับ นายเหวียน ฝู จ่อง ที่ได้รับตำแหน่ง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามควบคู่กัน

ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานและความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ ผ่านกลไกการประชุมทวิภาคีระดับต่างๆ

โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารที่มีพัฒนาการจากกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ได้หารือถึงการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านแรงงาน ด้านการประมง และการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือกัน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและเกื้อกูลกัน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 62 โดย พลเอกประยุทธ์ นายกฯ เน้นย้ำนโยบาย การก้าวไปข้างหน้าด้วยกันของสมาชิก เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ที่เน้นความสมดุลร่วมกัน โดยเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง จะเน้นส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดน ความเป็นแกนกลางของอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งรัฐบาลไทย จะให้ความสำคัญกับการผลักดันความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ( IUU Fishing ) ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน

นายเหวียน ฝู จ่อง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณไทย ที่สนับสนุนและเลือกเยือนเวียดนามเป็นลำดับแรกซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้นในปี 62

พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทย ที่พยายามแก้ปัญหาสำคัญๆของชาติจนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะการแก้ปัญหา IUU

พร้อมกล่าวย้ำว่า ไทยมีบทบาทสำคัญในอาเซียน ซึ่งเวียดนามพร้อมให้การสนับสนุน และเชื่อว่าการเป็นประธานอาเซียนของไทย จะสามารถขับเคลื่อนพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อเวียดนามในการรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากไทยในปี 63

จากนั้น เข้าพบ พล.อ.โง ซวน หลิก รมว.กลาโหม เวียดนาม ณ กระทรวงกลาโหม ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือกัน โดยต่างชื่นชมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกันที่มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากขึ้น

โดยเฉพาะในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา มีพัฒนาการความร่วมมือกันของกองทัพเรือและกองทัพอากาศทั้งสองประเทศมากขึ้น โดยการส่งเสริมความเชื่อมั่นและไว้ใจกันจากการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือในการฝึก ศึกษาร่วมกันที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ในการเพิ่มความร่วมมือกันมากขึ้น ในการดูแลแก้ปัญหาการทำประมงรุกน่านนำ้ระหว่างกัน โดยจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ด้านความร่วมมือกันด้านการต่อต้านการก่อการร้าย กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและข่าวสารร่วมกัน

โดยประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากขึ้น

ทั้งนี้ความร่วมมือด้านอื่นๆที่เห็นชอบร่วมกัน ขอให้ขยายผลนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.โง ซวน หลิก ได้กล่าวย้ำว่า กห.วน. พร้อมให้การสนับสนุนการเป็นประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียนของไทย

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำตอนท้ายว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญร่วมกันของภูมิภาคที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันแก้ปัญหา

โดยในการประชุม รมว.กห.อาเซียน ( ADMM ) จะผลักดันเอกสารเพื่อการหารือถึง การทำประมงผิดกฎหมาย. : ผลกระทบด้านความมั่นคงและบทบาทของฝ่ายทหารในการแก้ปัญหา ซึ่งไทยพร้อมให้การสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค

error: Content is protected !!