วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

CG 2019

23 ม.ค. 2019
202

 

กองทัพไทย-สหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดฉาก ฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2019 12-22 กพ.นี้ เป็นการฝึกแบบLight Year ตามวงรอบ ในพื้นที่กองทัพภาค3 และ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ยกพลขึ้นบก16 กพ. หาดยาว และฝึกCALFEX กระสุนจริง บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 22กพ.ปิดฉาก

การฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2019 ส่งท้ายรัฐบาล คสช. ก่อนมีการเลือกตั้ง 24 มีค.นี้

กองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก ในประเทศไทย ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 38 ในวันที่ 12-22 กพ.2562 โดย พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และ ตัวแทนสถานทูต อเมริกา ที่ กองทัพภาค3 พิษณุโลก

โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ คือ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย

โดยมี กองทัพ จีนและ อินเดีย เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน 2

ส่วนโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติหรือ MPAT จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์และฟิจิ

ส่วน ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก observer หรือ COLT จำนวน 10ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน ศรีลังกา อิสราเอล เยอรมนี และสวีเดน สำรอง สวิตเซอร์แลนด์

รวมประเทศที่ส่งกองทัพ เข้าร่วมในการฝึกต่างๆเหล่านี้ ทั้งสิ้น 29 ประเทศ

โดย เป็นการฝึก Light Year ที่ มี การฝึกฝ่ายเสนาธิการ ที่เน้นการสางแผนการฝึก โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกภาคสนาม และกิจกรรมเสริม

สำหรับการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAEFF Exercise : STAFFEX) ในลักษณะการฝึกการควบคุมและบังคับบัญชา (C2EX) ระหว่าง ๑๑ – ๒๑ ก.พ.๖๒ กองทัพบก จัดตั้ง กองบัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติ (Multi National Forces : MNF HQs.) ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โดยมี พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้บัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติร่วมผสมนานาชาติ

การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่าง ๕ – ๒๒ ก.พ.๖๒
​​
การฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibious Exercise : AMPHIBEX) ณ สนามฝึก กองทัพเรือหมายเลข ๑๕ หาดยาว จ.ชลบุรี ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหลี ใน ๑๖ ก.พ.๖๒

​​การฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (Non-Combatant Evacuation/Rescue of Japanese Nationals Overseas : NEO/RJNO) ณ กองบิน ๔๖ จ.พิษณุโลก ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ใน ๑๗ ก.พ.๖๒
​​

การฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ ๓ บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ใน ๒๒ ก.พ.๖๒

การฝึกภาคสนามเพิ่มเติม ได้แก่ การฝึกควบคุมและสั่งการบนเรือ (Supporting Arms Coordination Center Exercise: SACCEX) จากเรือรบสหรัฐฯ และการฝึกกวาดล้างทุ่นระเบิดและการทำลาย ระหว่างชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดฝ่ายสหรัฐและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี ห้วง ๑๒ – ๒๑ ก.พ.๖๒

โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ระหว่าง ๒๑ ม.ค. – ๒๑ ก.พ.๖๒​

โครงการก่อสร้าง (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) ในพื้นที่ ทภ.๑ และ ทภ.๓ จำนวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย

​โครงการ ๑ โรงเรียนวัดจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กองทัพไทย) โดย ไทย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น

​โครงการ ๒ โรงเรียนวัดตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (กองทัพอากาศ) โดย ไทย สหรัฐฯ อินโดนีเซีย
​โครงการ ๓ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (นาวิกโยธิน) โดย ไทย สหรัฐฯ อินเดีย
​โครงการ ๔ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง (กองทัพเรือ) โดย ไทย สหรัฐฯ จีน เกาหลี
​โครงการ ๕ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง อ.เมือง จ.ตาก (กองทัพไทย) โดย ไทย สหรัฐฯ มาเลเซีย
​โครงการ ๖ โรงเรียนเกาะอ้ายด้วน อ.เมือง จ.ตาก (กองทัพบก) โดย ไทย สหรัฐฯ และสิงคโปร์
​​
การฝึกการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR Exercise) ระหว่าง ๑๑ – ๑๔ ก.พ.๖๒ ประกอบด้วย การฝึกให้ความรู้ด้านวิชาการและการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย) ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก และ การฝึกภาคสนาม ระหว่าง ๑๘ – ๒๐ ก.พ.๖๒ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีขอบเขตการฝึกเป็นสถานี ประกอบด้วย สถานีอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยเน้นในกรณีพื้นที่ชุมชนถูกตัดขาด (Isolated Area) โดย ไทย,สหรัฐฯ,สาธารณรัฐเกาหลี,ญี่ปุ่น,มาเลเซีย และจีน สถานีโรงพยาบาลสนาม (ระดับ ๑) โดย ไทย,สหรัฐฯ,สาธารณรัฐเกาหลี,ญี่ปุ่น,มาเลเซีย จีน และการฝึกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย/ผู้ป่วย ทั้งทางบกและทางอากาศ โดย ไทย,จีน และองค์กรภาคประชาสังคม

การสัมมนาทางการแพทย์ (MED SYM) ระหว่าง ๑๕ – ๑๖ ก.พ.๖๒ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีหัวข้อการสัมมนาคือ การบรรเทาทุกข์ภาวะวิกฤติในสถานการณ์พิเศษ (Multinational Forces and Medical Rescue in Special Situation)
​​
โครงการแพทย์ (MEDCAP) ประกอบด้วย การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้การรักษาพยาบาลทั่วไป และการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนในวันส่งมอบอาคารของแต่ละโครงการฯ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) โดยการจัดชุดอนุศาสนาจารย์ของฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯ รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ ในห้วงก่อนวันส่งมอบอาคารของ ๖ โครงการ และในพื้นที่ฝึก

กิจกรรมเสริม การสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับสูง (Senior Leaders Seminar : SLS) ประกอบด้วย นายทหารชั้นนายพลหรือผู้แทนมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก จำนวน ๙ ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ใน ๑๒ ก.พ.๖๒ ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

error: Content is protected !!