วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

5 ผบ.เหล่าทัพใหม่ ได้รางวัล “จักรดาว” ยกแผง

23 ม.ค. 2019
297

 

“บิ๊กณัฐ-บิ๊กกบ-บิ๊กแดง-บิ๊กลือ-บิ๊กต่าย” คว้ารางวัล เกียรติยศจักรดาว ศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร ที่ประสบความสำเร็จ ได้ตำรงตำแหน่งสำคัญของกองทัพ

รร.เตรียมทหาร มอบรางวัล เกียรติยศจักรดาว โดยตำแหน่ง ในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ให้ ผบ.เหล่าทัพชุดใหม่ คือ

“บิ๊กณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม เตรียมทหาร20

“บิ๊กกบ” พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด เตรียมทหาร18

“บิ๊กแดง”พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เตรียมทหาร 20

“บิ๊กลือ”พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เตรียมทหาร 18

“บิ๊กต่าย” พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. เตรียมทหาร 18

ขณะที่มีการมอบรางวัล “จักรดาวสดุดี” ให้กับศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการ3 คนคือ

พลอากาศโทเกริกเกียรติ สุวรรณโนเตรียมทหาร43 ที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบิน L39 ตก

พลตรี เขมราช ดวงแก้ว เตรียมทหาร 51 และ พลตรีวโรฒน์ แปรงกระโทกเตรียมทหาร 51 ที่เสียชีวิตจากเครื่องบินเล็กตก

error: Content is protected !!