วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“นายกฯบิ๊กตู่” เตรียม ร่วมบรรยากาศ สายเลือดเตรียมทหาร วันเกิด รร.เตรียมทหาร 61. ปี

23 ม.ค. 2019
321

“นายกฯบิ๊กตู่” เตรียม ร่วมบรรยากาศ สายเลือดเตรียมทหาร วันเกิด รร.เตรียมทหาร 61. ปี และมอบรางวัล จักรดาว 17 ศิษย์เก่า ปลัดกห.-ผบ.สูงสุด-ผบ.3 เหล่าทัพ -ผบ.หน่วยSeal-พลเอกอักษรา” คว้ารางวัล/ สดุดี3 ทหาร เครื่องบินตก

บิ๊กตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี2562 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม2562 นี้ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก

โดยจะมี พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร

และ พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีแด่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี2562

การมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” เพื่อเป็นการเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน สำหรับในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก17 คน

ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยตำแหน่ง

๑. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมทหาร20
๒. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เตรียมทหาร 18
๓. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เตรียมทหาร 20
๔. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์. ผู้บัญชาการทหารเรือ เตรียมทหาร 18
๕. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมทหาร 18

ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการคัดสรร 9 คน คือ บิ๊กโบ้ พลเอกอักษรา เกิดผล อดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ เตรียมทหารรุ่น 14 ได้รับรางวัลสาขาการบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

บิ๊กน้อย พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ(ผบ.นสร.) หรือ ผบ.หน่วยซีล เตรียมทหารรุ่น24 ที่มีผลงาน จากการนำหน่วยซีฃปฏิบัติการช่วยทีมหมูป่า จากถ้ำหลวงฯ จ. เชียงราย ได้รับรางวัลสาขาการบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

บิ๊กเปี๊ยก พลเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล อดีต ผช.ผบ.ทบ. เตรียมทหารรุ่น 16 ได้รับรางวัล ในสาขาการทหาร

บิ๊กอ๋อย พลเอกธงชัย สาระสุข อดีตผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน เตรียมทหาร 19 ได้รางวัลสาขาพัฒนาสังคม

พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร เตรียมทหาร 12 ได้สาขาการเมืองและการบริหารรัฐกิจ

พลโทสุพจน์ มาลานิยม เตรียมทหาร 22 ได้รับรางวัล สาขาการทหาร

ผู้การป้อม พันเอกพสิษฐ์ ชาญเลขา อดีตผบ.ทหารพราน 46 เตรียมทหาร 25 ได้รับรางวัลสาขาการทหาร

ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ อนัคกุล เตรียมทหาร 18 ได้สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง เตรียมทหาร 23 ได้ สาขาการศึกษา

ส่วน ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับรางวัลจักรดาวสดุดี จากเหตุเครื่องบินตก
๑. พลอากาศโท เกริกเกียรติ สุวรรณโณ เตรียมทหารรุ่นที่ ๔๓
๒.พลตรี เขมราช ดวงแก้ว เตรียมทหารรุ่นที่ ๕๑
๓. พลตรี วโรฒม์ แปรงกระโทก เตรียมทหารรุ่นที่ ๕๑

error: Content is protected !!