วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ต้อนรับเยาวชนใต้

พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร. ต้อนรับคณะเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ 2/62 นำโดย พล.ร.ท.เดชดล ภู่สาระ จก.กพร.ทร.ในโครงการรวมใจไทย
ซึ่งได้นำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ใน อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินโครงการ เพื่อที่จะนำความสันติและความสงบสุขกลับมาสู่ประชาชนในพื้นที่สืบไป

error: Content is protected !!