วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

วันกองทัพไทย….. ไม่ลืม ทหาร บาดเจ็บ พิการ ผู้เสียสละ!!

18 ม.ค. 2019
254

 

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ บิ๊กป๋อง พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชษฐ์ รองเสธ.ทหาร ไป เยี่ยมเยียนและมอบของขวัญแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาล และสถานพักฟื้นต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องในวันกองทัพไทย

error: Content is protected !!