วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ผบ.ทร.” นำทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

“ผบ.ทร.” นำทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม วันกองทัพไทย…. กึกก้อง สัตหีบ

บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยในส่วนกองทัพเรือ ที่ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สัตหีบ ชลบุรี

โดยจัดกำลังสวนสนามครั้งนี้ จำนวน 12 กองพัน

กองพันที่ 1 จัดจาก โรงเรียนนายเรือ
กองพันที่ 2 จัดจาก กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
กองพันที่ 3 จัดจาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
กองพันที่ 4 จัดจาก กรมสารวัตรทหารเรือ
กองพันที่ 5 จัดจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กองพันที่ 6 จัดจาก กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ
กองพันที่ 7 จัดจาก กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ
กองพันที่ 8 จัดจาก ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพันที่ 9 จัดจาก กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพันที่ 10 จัดจาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองพันที่ 11 จัดจาก กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองพันที่ 12 จัดจากกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ

โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้บังคับกรมผสมสวนสนาม

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของ เมียนมา เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์สามารถเอาชนะข้าศึกด้วยพระองค์เองในขณะที่ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย

โดยเดิมนั้นถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่ 8 เมษายน เป็นวัน “กลาโหม”และต่อมาได้ถือว่าเป็น “วันกองทัพไทย”

ในปี 2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย

โดยยึดเอาวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ตลอดจนราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติแล้ว พบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับ วันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม

ดังนั้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทย จากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มค.

error: Content is protected !!