วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพฟ้า” นำ ลูกทัพฟ้า สาบานธง ….

กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล…..ในวันกองทัพไทย F16 ,Cessna บิน ว่อน !!

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในส่วนของกองทัพอากาศ
เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยมีการสวนสนามของทหาร 5 กองพัน ได้แก่ กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ , กองพันนักเรียนจ่าอากาศ, กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน , กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

นอกจากนี้ กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก (F-16) จำนวน ๑ เครื่อง จากฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ ทำการบินผ่านบริเวณพิธี และเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๔ (Cessna 172) จำนวน ๓ เครื่อง จากฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ ดอนเมือง บินโปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลที่ผ่านการสวนสนาม และปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย และการแสดงภาคพื้นก่อนประกอบพิธี ได้แก่ การแสดงทางทหาร การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงศิลปะป้องกันตัว และการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี โดยนักเรียนจ่าอากาศ

สำหรับวันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย

error: Content is protected !!