วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ทหารใต้ สวนสนาม 3 เหล่าทัพ!

ทหารใต้ สวนสนาม 3 เหล่าทัพ!
“ผบ.ทัพเรือภาค2”เป็นประธาน
“ผู้การ ร.5”เป็น ผบ.กองผสม ทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ

พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 2 เป็นประธาน 
ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 ของทหาร 3 เหล่าทัพ ในพื้นที่ภาคใต้

โดยมี พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.5 /
เป็น ผบ.กองผสม ที่ ลานอเนกประสงค์ มทบ.42?ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

error: Content is protected !!