วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

แยกย้าย……

18 ม.ค. 2019
226

 

ต่างคนต่างมีภารกิจ กัน…..พอเสร็จพืธีวางมาลา สดุดี บรรพชน อันเป็นสัญลักษณ์ของวันกองทัพไทย แล้วแปป ผบ.เหล่าทัพ บางท่าน ไม่ได้ร่วมพิธีสงฆ์ และทานข้าวเช้าร่วมกัน และไม่ยืนแผงแถลงข่าว …เพราะมีภารกิจกันในแต่ละเหล่าทัพ……จึงแยกย้ายกันไป ทำพิธี และภารกิจของตนเอง ก่อนที่ตอนบ่าย จะมีการสวนสนาม วันกองทัพไทย ในทุกเหล่าทัพ ที่ ร.11รอ. สอ.รฝ.สัตหีบ และ รร.นายเรืออากาศฯ

error: Content is protected !!