วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

รำลึก 247 ปี “พระนเรศวรฯ”

18 ม.ค. 2019
99

รำลึก 247 ปี “พระนเรศวรฯ”
รำลึก 247 ปี กว่า8พัน บรรพชน สละชีพ กู้ชาติ
247 ปี วันกองทัพไทย

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผบ.ทร.ผบ.ทอ. ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ทบ. ทำพิธีวางมาลา และ ทำบญุทิศส่วนกุศล ให้ดวงวิญญาณบรรพชน ณ อนุสรณ์สถาน …รำลึกวีรชน เนื่องใน 247ปี…กองทัพไทย‬

‪18มค.2315..วัน”พระนเรศวรฯ”กู้ชาติ ทรงกระทำยุทธหัตถี‬

ที่อนุสรณ์สถาน จารึกชื่อ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่สละชีพ ตั้งแต่ สงครามโลกครั้งที่1 จน ปัจจุบัน กว่า 8 พัน นาย

error: Content is protected !!