วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ประจำปี 2562

กองทัพเรือ ร่วม จ.ตราด นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมลอยพวงมาลารำลึกถึงวีรกรรมทหารเรือในงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ประจำปี 2562

(17 ม.ค. 62) พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี ที่เกาะช้าง ประจำปี 2562 ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราดและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยมีการเปิดงานบริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า พิธีสดุดีวีรชนและบำเพ็ญกุศลแด่วีรชนของกองทัพเรือนี้ เป็นพิธีสำคัญที่กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทหารเรือทุกคนได้แสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือจำนวน 36 นาย ที่ได้ทำการรบอย่างกล้าหาญ และยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 หรือเมื่อ 78 ปีที่แล้ว จากการรุกรานของฝรั่งเศสที่ระดมยิงหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยกำลังทางเรือของไทยประกอบด้วยเรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรี เรือหลวงสงขลาได้ต่อสู้จนสุดความสามารถ จนต้องสูญเสียเรือรบทั้งสามลำไป

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เหล่าทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ ตลอดจนประชาชนชาวตราดต่างร่วมกันลอยพวงมาลาเพื่อรำลึกในวีรกรรมของทหารเรือไทย โดยในปีนี้ทางกองทัพเรือได้นำเรือหลวงตากสิน เรือหลวงแกลง พร้อมด้วยเรือตรวจการณ์ ต.112 และ ต.269 เข้าร่วมประกอบพิธีครั้งนี้ สำหรับงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2562 ภายในงานดังกล่าวนอกจามีการจัดพิธี บวงสรวง พิธีลอยพวงมาลา แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทย การออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองตราด/…

cr สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

error: Content is protected !!