วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

ไม่ใช่ Water Festival

17 ม.ค. 2019
91

ไม่ใช่ Water Festival
ไม่ใช่ สงกรานต์
แต่เป็น สงครามสู้ฝุ่น!!

ทหารพัฒนา บก.ทัพไทย นำรถดับเพลิง หลายแบบ มาฉีดสร้างละอองน้ำ ลดฝุ่นในอากาศ แถว Central World …เลยกลายเป็นจุดสนใจของท้ังชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จนต้องถ่ายภาพกันไว้เลย!!

error: Content is protected !!