วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัครแล้ว ซีรีย์ที่ 2 เหนือสุดดินแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา

เปิดรับสมัครแล้วไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีรีย์ที่ 2 “เหนือสุดแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา”  ที่เว็บไซต์ www.navythaitriathlon.com ซึ่งจะจัดการแข่งขั้นขี้นในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 บริเวณท่าเรือห้าเชียง  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งสนามนี้เป็นสนามที่ท้าท้ายที่สุดสนามหนึ่งเพราะต้องว่ายน้ำในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะประเภทระยะทางไกลต้องว่ายน้ำจากฝั่งลาวถึงฝั่งไทย  ซึ่งไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีรีย์ที่ 2 “เหนือสุดแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา”นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ไตรกีฬานาวี จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” ซึ่งแข่งทั้งหมด 5 ครั้ง 5 สนามแข่งขัน เก็บคะแนนการแข่งต่อเนื่องกันไปจนถึงสนามสุดท้าย โดยจัดการแข่งขันในห้วงเวลาที่เป็นวันสำคัญอันเกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญของชาติและกองทัพเรือมีคณะกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือเป็นเจ้าภาพและอำนวยการแข่งขันร่วมกับหน่วยกำลังหลักในพื้นที่ ให้เป็นการแข่งขันเชิงสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถที่มีวันพระราชสมภพอยู่ในห้วงเวลาดังกล่าว คือระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 แบ่งเป็นช่วงการแข่งขันรวมทั้งหมด 5 ครั้ง (5 ตอน) ติดต่อกันในห้วงเวลาดังกล่าว ด้วยแนวความคิด”เริ่มวันพ่อ จบวันแม่” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางร่ายกายของกำลังพลกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพโดยจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นี้บริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย

error: Content is protected !!