วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

“วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ”

17 ม.ค.62 “วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีวีรชน ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของบรรพชนทหารเรือ ที่ทำการรบอย่างเด็ดเดี่ยว และยอมพลีชีพในสมรภูมิรบอย่างกล้าหาญในหลายเหตุการณ์ เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติให้มั่นคงสืบมาจนทุกวันนี้ อาทิยุทธนาวีเกาะช้าง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ นับเป็นการรบทางเรือที่สำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย กล่าวคือ เหตุการณ์ครั้งนั้น กำลังฝ่ายเรา ประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงชลบุรี ภายใต้การบังคับบัญชาของนาวาโท หลวงพร้อม วีรพันธุ์ ผู้บังคับการเรือหลวงธนบุรีได้เข้าทำการต่อตีกองเรือข้าศึก โดยไม่หวาดหวั่น เพื่อสกัดกั้นกองเรือของประเทศฝรั่งเศสที่มีเรือลาดตระเวนลามอตต์ปิเกต์เป็นเรือธง พร้อมเรืออื่น ๆ อีก ๖ ลำ ได้ล่วงล้ำเข้ามาในน่านน้ำไทยบริเวณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เพื่อโจมตีหัวเมืองชายทะเลของไทย ทั้งที่เป็นฝ่ายเราเสียเปรียบด้วยจำนวนเรือและขนาดระวางขับน้ำ แม้ว่าสามารถขับไล่ผู้รุกรานให้ล่าถอยไปได้ก็ตาม ฝ่ายเราต้องสูญเสียเรือรบทั้ง ๓ ลำ พร้อมด้วยชีวิตของกำลังพลประจำเรือรวม ๓๖ นาย

นอกจากนี้บรรพชนทหารเรือของเราได้พลีชีพในการรบครั้งสำคัญอีกหลายครั้ง อาทิ การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อเรือมกุฎราชกุมาร พร้อมหมู่ปืนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า และป้อมผีเสื้อสมุทรได้ทำการยิงสกัดกั้นการรุกรานของเรือรบฝรั่งเศส จำนวน ๒ ลำ ทำให้กำลังพลประจำเรือเสียชีวิตไป ๑๒ นาย ในสงคราม มหาเอเชียบูรพา กองทัพเรือได้จัดเรือหลวงสมุย พร้อมกำลังพล ภายใต้การบังคับบัญชาของ นาวาตรี ประวิทย์ รัตนอุบล เดินทางฝ่าอันตราย เพื่อลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยหลายครั้ง จนกระทั่งในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๘๘ ระหว่างการลำเลียงน้ำมันเที่ยวที่ ๑๘ ฝ่ายสัมพันธมิตร โดยเรือดำน้ำซีไลออนได้โจมตีและยิงเรือหลวงสมุยด้วยตอร์ปิโดจนจมลงบริเวณนอกชายฝั่งรัฐตรังกานู ทำให้มีผู้เสียชีวิต
๓๑ นาย และในสงครามเดียวกันนี้ กองทัพเรือได้สูญเสียกำลังพลจำนวน ๗ นาย ในการต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศในอีกหลายพื้นที่

นอกจากนั้น ในช่วงสงครามเย็น ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ – ๒๕๒๗ ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ทำให้เกิดการสู้รบขึ้นในหลายพื้นที่ และกำลังพลของกองทัพเรือได้เข้าร่วมในยุทธการสำคัญหลายครั้ง ได้แก่ ยุทธการสามชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธการดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย ยุทธการกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธการดอนน้อย จังหวัดหนองคาย ยุทธการบ้านโขดทราย
และยุทธการบ้านชำรากจังหวัดตราด ส่งผลให้กองทัพเรือต้องสูญเสียทหารกล้าในยุทธการดังกล่าว รวมจำนวน ๓๘ นาย

ปัจจุบันกองทัพเรือได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกำลังพลเหล่านี้ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และนำความสงบสุขกลับคืนมา นอกจากนั้น ยังมีวีรชนผู้กล้าที่พลีชีพในเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง นับเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญ และเป็นเกียรติภูมิของเหล่าผู้วายชนม์ ที่ได้ทำหน้าที่ของทหารเรือไทยอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ด้วยจิตวิญญาณ
ที่เปี่ยมไปด้วยความรักชาติอย่างแท้จริง อันเป็นที่กล่าวขานยกย่อง และได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือตลอดไป

ภาพ กองทัพเรือ Royal Thai Navy

error: Content is protected !!