วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

“พัน.ทม.ที่ 1 กรม ทม.ที่ 1 มหด.รอ.”

17 ม.ค. 2019
1887

 

กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ที่ 1 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ที่1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (พัน.ทม.ที่ 1 กรม ทม.ที่ 1 มหด.รอ.

จัดรถบรรทุกน้ำ พร้อมกำลังพล ทำการฉีดล้างและกวาดพื้นถนน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และพื้นที่โดยรอบ เพื่อทำความสะอาด และลดฝุ่นละอองในอากาศ

ทั้งนี้. พัน ทม.ที่1 กรม ทม.ที่1 มหด.รอ.

ก็คือ ร.1 พัน.1 รอ. เดิมนั่นเอง…..หลังจาก มีการ โอน ร.1รอ. และ ร.11รอ. ทั้ง2 กรม จาก พล.1รอ. ไปขึ้นอยู่กับ ทม.รอ. จึงเปลี่ยน ตัวย่อ สังกัดใหม่ ซึ่งเดิม ร.1รอ. เป็นหน่วย มหาดเล็กรักษาพระองค์ อยู่แล้ว. แต่มีการปรับใหม่ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ทม.รอ. ในยุคปัจจุบัน

ตัวย่อ มหด.รอ. ก็คือ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

การปรับหน่วยในทบ.ใหม่ ในยุคเปลี่ยนผ่าน….. เรื่องที่นักข่าวสายทหาร ต้อง ศึกษา และ อัพเดท ทำความเข้าใจ

ถือเป็นหน่วยทหารในพระองค์ โดยแท้!

error: Content is protected !!