วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

รองผบ.พล.ร.15” ติดตาม เร่งรัดการซ่อมแซมบ้านเรือน ที่เสียหายจาก พายุปลาบึก ที่ นครศรีฯ

“รองจ้อย” พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยม และ ติดตามความคืบหน้า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่รับผิดชอบของ พล.ร.15

รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจบรรเทาปัญหาจากอุทกภัย/วาตภัย ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช

error: Content is protected !!