วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

“นายกฯ เช็ค” มาพบ “บิ๊กป้อม”ถึงกระทรวงกลาโหม

“นายกฯ เช็ค” มาพบ “บิ๊กป้อม”ถึงกระทรวงกลาโหม นำทีมนักธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รถเกราะ เครื่องบิน เล็งลงทุน ในเขต EEC สั่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและทำงานร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. ต้อนรับ H.E. Mr. Andrej Babis นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กและคณะผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชั้นนำ ที่ศาลาว่าการกลาโหม

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า นายอันเดรย์ บาบิช ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ระหว่าง ไทย – สาธารณรัฐเช็ก ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสาธารณรัฐเช็ก มีบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐที่มีศักยภาพ

และยินดีให้ความร่วมมือและลงทุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับไทย ทั้งทางด้านการทหารและเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีความสนใจจัดตั้งโรงงานประกอบและศูนย์ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

ขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะร่วมกับไทยในการจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการจำลองการบินของภูมิภาคในไทย ในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือของภูมิภาค

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ และชื่นชมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสาธารณรัฐเช็ก โดยประเทศไทยและกองทัพมีความพร้อมและยินดีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน สู่การวิจัย พัฒนาและการถ่ายโอนเทคโนโลยีร่วมกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านอากาศยาน

ทั้งนี้จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและทำงานร่วมกัน สู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตอันใกล้

error: Content is protected !!