วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ติวเข้ม ทหาร ร.29 อบรม English

15 ม.ค. 2019
205

ติวเข้ม ทหาร ร.29 อบรม English เตรียมความพร้อม ไปฝึก “Lightning Forge 2019 กับ ทบ.สหรัฐอเมริกา ที่Hawaii ในเร็วๆนี้

หลังจาก ผบ.ทบ., มทภ.1, และ ผบ.พล.ร.9 ที่มอบให้ ร.29 เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลัง 1 ร้อย.ร. เข้ารับการฝึกผสม รหัสการฝึก “Lightning Forge 2019“ กับ พล.ร.25 กองทัพบกสหรัฐฯ ที่ เกาะ Oahu มลรัฐ Hawaii และเข้ารับการประเมินผลการฝึก ที่ JRTC, Fort Polk, รัฐ Louisiana ในห้วง ม.ค.-ต.ค.62 นั้น


“ผู้การกอล์ฟ” พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 ได้มอบหมายให้ ผู้พันโอมพ.ท.อัครพัฒน์ เทพณรงค์ ผบ.ร.29 พัน.1 จัดการอบรม​ภาษาอังกฤษ​ในชีวิตประจำวันแก่ กำลังพล​ในระดับผู้นำหน่วย (ผบ.ร้อย-หน.ชุดยิง) เพื่อให้การเตรียมการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมดังเจตนารมณ์ของ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

โดยได้เชิญ​ อาจารย์พิเศษด้านภาษาต่างประเทศ​มาให้ความรู้แก่กำลังพลดังกล่าว เพื่อเพิ่มทักษะในเรื่องของการฟัง การพูด และการออกเสียง​ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เเก่ กำลังพลทุกระดับ สำหรับการฝึกผสมฯ กับมิตรประเทศในครั้งนี้ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเเก่กองทัพบก

error: Content is protected !!