วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“รบรั้ง ยั้งหน่วง”

 

“บิ๊กลือ” เยี่ยม นรข.เชียงราย ชี้ต้องปรับภารกิจ ตามยุคสมัย จาก การรบเพื่อป้องกันชาติบ้านเมือง “รบรั้ง ยั้งหน่วง” เปลี่ยนผ่านไปเป็น “การเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ/ ดูพื้นที่แจ่ง ไตรกีฬานาวี สนาม2 แถลงข่าว6 กพ.นี้

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณอ้อย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

โดยมี พลเรือตรี ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และุ นาวาเอก วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย กล่าวชื่นชม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ว่า 3 เดือนที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ได้สร้างผลงาน ยิ่งใหญ่ในการจับกุมยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้นหลายสิบล้านเม็ด

พื้นที่นี้คือพื้นที่ทางผ่านของการลักลอบขนยาเสพติดที่สำคัญจากแหล่งต้นกำเนิดการผลิตยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน

มุมมองยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนไป หน่วยกำลังเปลี่ยนไป เดิมหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการ “รบรั้ง ยั้งหน่วง” คือการรบเพื่อป้องกันชาติบ้านเมือง ได้เปลี่ยนผ่านไปเป็น “การเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ” ในการขจัดภัยคุกคามรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

ดังนั้น หน่วยนี้แม้จะกำลังพลน้อยแต่จะต้องสามารถดำเนินภารกิจได้ทุกรูปแบบให้ได้โดยเฉพาะการยับยั้งยาเสพติดตามแนวชายแดน ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี จึงต้องใช้ขีดความสามารถทุกรูปแบบทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการอย่างบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากทำได้เช่นนี้เชื่อว่าจะทำให้เป็นหน่วยที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือเป็นส่วนรวม ภัยคุกคาม ในปัจจุบันหากขาดอุดมการณ์ชาติมั่นคงจะไม่สามารถผ่านไปได้ ขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ”

พลเรือเอก ลือชัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีเรือเชียงแสน และลงเรือตรวจการณ์ลำน้ำไปยังบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ และบริเวณท่าเรือห้าเชียง เพื่อตรวจพื้นที่ทั้งทางบกและทางน้ำ ในการจัดแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ 2 “เหนือสุดแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา” ซึ่งจะมีขี้นในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 อันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ไตรกีฬานาวี จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” เพือเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางร่ายกายของกำลังพลกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพ
โดยจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นี้บริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย

 

error: Content is protected !!