วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

แม่บ้านทัพเรือ” มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวธาตุพนม

“แม่บ้านทัพเรือ” มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวธาตุพนม นครพนม พร้อม ร่วมโครงการต้านภัยยาเสพติด
“เยาวชนสดใส หัวใจห่างไกลยาเสพติด”

“คุณอ้อย” นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

โดยมี เจ้ากรมเหมียว พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายฯ จัดกิจกรรมดนตรีสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ให้ห่างไกลยาเสพติด

และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาเบื้องต้นแก่ชาวบ้าน พร้อมทั้ง จัดกิจกรรรมตามโครงการ “รวมใจบรรเทาภัยหนาว” เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การศึกษา ให้กับเยาวชนและประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงกลาโหม และ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด และการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน และระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้คลี่คลายได้ทันท่วงที ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ หรือตามพื้นที่ต่าง ๆ จะประสาน

รวมทั้งเป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้กองทัพเรือ ยังคงเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่จะให้การสนับสนุนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

error: Content is protected !!