วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

กระสุนน้ำตาล ร้ายกว่า กระสุนเหล็ก กระสุนทองแดง

 

“ผบ.ทร.” ยกวาทะเตือนใจ ทหารเรือ อย่าเห็นแก่สินจ้างรางวัลความหอมหวาน หลอกล่อให้มดแมลงมาตอม ชีเ้ หากจิตใจไม่มั่นคง คลอนแคลน หลงไปกับสิ่งที่เขาให้เป็นสินจ้างรางวัล จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนเกียรติภูมื ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ล่มสลาย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เมืองนครพนม

โดยกล่าว ในตอนหนี่งกับ กำลังพลโดย อุปมา “สินจ้างรางวัล” เป็นกระสุนน้ำตาล ที่มีความหอมหวาน หลอกล่อให้มดแมลงมาตอม

“สิ่งหนึ่งที่หน่วยนี้แตกต่างเป็นอย่างมากก็คือ แต่ก่อนนี้ เรารับผิดชอบเรื่องการป้องกันประเทศเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป เผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติด ซึ่งเราทำได้ดี “

อย่างไรก็ตาม ด้วยบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างออกไปนี้ ภัยคุกคามที่ว่ารูปแบบใหม่นี้ ทำให้จิตใจของพวกเรา ต้องเข้มแข็งกว่าแต่ก่อน แต่ก่อนนี้เราเจอกระสุนเหล็ก กระสุนทองแดง

แต่ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นกระสุนน้ำตาล ที่ร้ายกว่ากระสุนเหล็ก กระสุนทองแดง ที่ผ่านมาในอดีตเสียด้วยซ้ำ หากจิตใจไม่มั่นคงคลอนแคลน หลงไปกับสิ่งที่เขาให้เป็นสินจ้างรางวัล จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนเกียรติภูมิที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน หลายสิบปีให้ล่มสลาย

ขอให้พวกเราจงเข้าใจจุดนี้ให้ดีมีความมั่นคง อย่าอ่อนไหวกับกระสุนน้ำตาลเป็นเด็ดขาด หากเป็นเช่นนี้เชื่อได้ว่าหน่วยนี้จะยังคงเป็นหน่วยหลักตามแนวชายแดนที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ ต่อไปในภายภาคหน้า”

error: Content is protected !!