วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

ปีนี้ 3งานสำคัญ “พระราชพิธีฯ-การเลือกตั้ง-ประธานAsean”

 

โฆษกกลาโหม ออกโรง ซัด นักการเมืองอดีต บิ๊กขรก.ป้ายสีกองทัพ-รร.ทหาร ใช้ถ้อยคำหยาบคาย วาจาก้าวร้าว ทำไม่เหมาะสม ชี้ควรสร้างสรรค์ รักษาความสงบเรียบร้อย แนะ ร่วมกันยกระดับบรรทัดฐานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ รับปีสำคัญ ทั้ง พระราชพิธีฯ-การเลือกตั้ง-ประธานอาเซี่ยน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. กล่าวว่า ปี 2562 เป็นปีแห่งความปลื้มปิติและความเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย

และเป็นวาระสำคัญของประเทศในการเลือกตั้งทั่วไป

และการร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพอาเซียน

รัฐบาล โดยฝ่ายความมั่นคง ยังคงเดินหน้าร่วมกันขับเคลื่อนงานหลักในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประเทศต่อเนื่องกันไป

โดยจะให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว และการคุมเข้มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่กับการขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยของสังคมร่วมกันโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

สำหรับการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อและการลงพื้นที่หาเสียงของบางพรรคการเมือง ที่มีเจตนากล่าวพาดพิง พยายามชี้นำ บิดเบือน เชื่อมโยงข้อมูล ใส่ร้ายป้ายสีกองทัพ และสถาบันการศึกษาทางทหาร ให้มีภาพลักษณ์เสียหาย และเกิดความเข้าใจผิด ให้ประชาชนที่ผ่านมานั้น

ขอให้สังคมได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและร่วมกันพิจารณายกระดับบรรทัดฐานการทำงานการเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กันไป

โดยเฉพาะอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่อาสาเข้ามาทำงานการเมือง ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย วาจาก้าวร้าว พาดพิงสถาบันใดๆ เพียงเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์และแสดงออกถึงวุฒิภาวะที่ไม่เหมาะสม

โดยเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน

“ขอยืนยันว่า กองทัพมีจิตวิญญาณ และกำลังพลทุกคนของกองทัพ คือ พี่น้องประชาชนที่เสียสละหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติสืบเนื่องกันมา ด้วยความตั้งใจ

ขณะเดียวกัน กองทัพ ก็เปิดกว้างรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากสังคมอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด เพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาทของกองทัพให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์
//

error: Content is protected !!