วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

วันเด็ก ค่ายสุรสีห์ อบอุ่น…

12 ม.ค. 2019
220

”บิ๊กหลอด-ภริยา” นำทีม ผู้การ ผู้พัน ร่วมพบปะ แจกของขวัญเด็กๆ

“บิ๊กหลอด” พล.ต ฐกัด หลอดศิริ
ผบ.พล.ร.9 และ คุณ ภัสภรณ์ หลอดศิริประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กในส่วนของ ร.29 และ นขต.

โดยมี ผู้การกอล์ฟ พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 และภริยา พร้อมด้วย ผบ.นขต.ร.29 ต้อนรับ

โดยมีการ มอบรางวัลให้กับบุตรหลานของกำลังพล ซึ่ง ผบ.ร.29 ได้จัดมอบให้ ตามความตัองการของเด็กฯ เเต่ละคน เช่น รถจักรยาน , รถบังคับวิทยุ ,โดรน , ตุ๊กตา, อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ซึ่งเด็กๆ ต่างได้รับความสุข สนุกสนาน และจะเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพของชาติ ตามคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่ว่า“ เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ ” ต่อไป

error: Content is protected !!