วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ร.10” ทรงห่วงใย ส่ง”บิ๊กเป็ด”นำ”จิตอาสาพระราชทาน” ลงพื้นที่ นครศรีธรรมราช

12 ม.ค. 2019
483

“ร.10” ทรงห่วงใย ส่ง”บิ๊กเป็ด”นำ”จิตอาสาพระราชทาน” ลงพื้นที่ นครศรีธรรมราช ช่วยซ่อมแซม ฟื้นฟู หลังพายุ”ปาบึก”ถล่ม ให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ โดยเร็ว/เสริมแรง ทหาร

“บิ๊กเป็ด” พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ หน.คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง (ส่วนหน้าที่ 4) จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความคืบหน้าของการดำเนินการ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ

ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหาย บ้านเรือนพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่แหลมตะลุมพุก บ้านหัวถนนชายทะเลปากพนังฝั่งตะวันออก และ ชุมชนขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพิ่อนำความกราบบังคมทูลฯ การช่วยเหลือประชาชน ที่ทรงห่วงใย

โดยมี แม่ทัพเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ร่วมติดตามสถานการณ์ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด

พลเริอเอก ปวิตร ได้เชิญพระกระแสรับสั่ง ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้แสดงความห่วงใยต่อประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ พายุโซนร้อน “ปาบึก” ว่า ทรงประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขโดยเร็ว

“ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจว่า จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเอาศาสตร์พระราชาและแนวทางตามพระราชดำริต่าง ๆ มาพัฒนา ฟื้นฟูชุมชน ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีและมีสุข กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติหลังเผชิญภัยพิบัติโดยเร็วที่สุด “ พลเรือเอกปวิตร กล่าว

error: Content is protected !!