วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

มาเอง !!

10 ม.ค. 2019
93

 

นานๆ “บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. จะว่าง มาร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา คณะที่5(กขป.5) กับ บิ๊กป้อม ที่ทำเนียบฯ เอง … เพราะ ปกติ ให้ บิ๊กเล็ก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. ประชุมแทน ….

error: Content is protected !!