วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

ฟัง แล้ว ก็ฟัง อีก!!

10 ม.ค. 2019
89

 

“บิ๊กเมา” นำทีมพูดคุยสันติสุขใต้ฯ ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ภาคประชาสังคม ครั้งแรก หลังรับตำแหน่ง

แม้คณะพูดคุยสันติสุขฯ ชุดที่เคยมี บิ๊กโบ้ พลเอก อักษรา เกิดผล เป็นหัวหน้า จะลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชน ในพื้นที่ มานับครั้งไม่ถ้วน ตลอด4 ปี ที่ผ่านมา….. แต่เมื่อเปลี่ยนหัวหน้าคณะ และทีมงานบางส่วนใหม่….”บิ๊กเมา” พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใหม่ อีก

จัดเมื่อ9 มึ.62 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีสื่อมวลชน นักวิชาการและภาคประชาสังคมจำนวนมากเข้าร่วมเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ชี้แจงกรอบนโยบายของรัฐบาลและกลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายในการพูดคุยคือการให้ทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อยุติความรุนแรงให้ประชาชนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและอนาคตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนทั้งประเทศเป็นสำคัญ

error: Content is protected !!