วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทหาร20 กองพัน ซ้อมสวนสนาม สาบานธง ในวันกองทัพบก 18มค.

09 ม.ค. 2019
1159

…ปีนี้ เป๊ะ เนี๊ยบ มากๆ ดูจากการเตะฉาก ….มี”ผบ.อ๊อบ” เป็น ผบ.กองผสม

ทหาร20กองพัน ซักซ้อมย่อย ครั้งที่1 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย 18 ม.ค. 2562 ที่ ร.11 รอ.

โดยมีการจัดกำลังจาก พล.1รอ., พล.ม.2รอ., พล.ปตอ., กรม ขส.ทบ., ส.พัน.21, พัน.ร.มทบ.11

โดยมี “ผบ.อ๊อบ “พล.ต. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.1 รอ. เป็น ผบ.กองผสม

พ.อ. พงศกร อาจสัญจร เป็น ผบ.กรมสวนสนามที่ 1
พ.อ. ธีระพงษ์ ชุตินันทน์ เป็น ผบ.กรมสวนสนามที่ 2
พ.อ. ชินสรณ์ เรืองศุข เป็นผบ.กรมสวนสนามที่ 3
พ.อ. วีรภัทร โทจำปา เป็น
ผบ.กรมสวนสนามที่ 4

โดยจะ มีการซักซ้อมใหญ่ ในวันที่ 15 ม.ค. 2562 ตามเวลาจริง 1430น.

error: Content is protected !!