วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

รักบ้านเกิด!!

 

“บิ๊กตุ๋ย” ช่วยหาเงินบริจาค ให้ โรงพยาบาลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ /“บิ๊กต๊อก” ร่วมสมทบบุญ ด้วย

“บิ๊กตุ๋ย” พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้มอบพระรูปจำลอง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5,000 องค์ ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชาและนำรายได้สมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฯ ต่อไป

นอกจากนี้ บิ๊กต๊อก พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมทั้งผู้มีจิตกุศลอื่นๆได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 500,000 บาท

โดยมี นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 6 มค.62

โรงพยาบาลแม่สะเรียงแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลหลักในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้บริการประชาชน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ซึ่งจำนวนกว่า 130,000 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาที่ขาดแคลน ไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือทันสมัยเช่นในจังหวัดเชียงใหม่หรือกรุงเทพฯ ได้

error: Content is protected !!