วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

“ผบ.ทหารสูงสุด” ชี้ ดับไฟใต้ เดินมาถูกทางแล้ว

07 ม.ค. 2019
93

“ผบ.ทหารสูงสุด” ชี้ ดับไฟใต้ เดินมาถูกทางแล้ว แม้ใช้เวลายาวนาน แต่สะท้อนความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ อ่อนล้า เชื่อ ประชาชนอยู่เคียงข้างทหาร “ปิดทองหลังพระ”:ลงใต้ มอบของขวัญปีใหม่ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร .ปัตตานี

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนาม ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยและมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้แก่กำลังพลที่ได้ปฏิบัติงานในสนาม

ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ถือเป็นหน่วยหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรักษาความสงบ และคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

ผบ. ทหารสูงสุด กล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งในทุกด้าน โดยเฉพาะในส่วนการปฏิบัติงานเสริม เช่น งานมวลชน งานพัฒนา และงานรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ได้เดินมาถูกทางแล้ว

แม้หนทางที่ผ่านมาอาจจะดูยาวนาน แต่ได้เห็นถึงความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อหรืออ่อนล้า จากทุกๆท่าน

ดังนั้นจึงขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนายมีความหนักแน่น เหมือนที่ประชาชนยืนอยู่เคียงข้างเราเสมอ เพื่อร่วมกันนำความสุขสงบกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ซึ่งทุกคนในสังคมมองเห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่
แบบปิดทองหลังพระ มาโดยตลอด

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมสนับสนุนเสริมขีดความสามารถให้หน่วยปฏิบัติงานสนามในทุกด้าน ซึ่งศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมให้การสนับสนุนงานด้านการข่าวในทุกมิติ

และขอให้หน่วยรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนี้ไว้ โดยขอให้กำลังพลทุกนายจงมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างกองทัพให้เป็นปึกแผ่นมีศักยภาพ อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า และเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศชาติ

error: Content is protected !!