วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“ทหารเรือ ต้องมีชะตาชีวิต ร่วมกับประชาชน…

“ทหารเรือ ต้องมีชะตาชีวิต ร่วมกับประชาชน… ที่ใดมีภัย ที่นั่น ต้องมีทหารของกองทัพเรือ…ถ้าทหารเรือไม่พร้อม ประชาชน ก็ไร้ซึ่งความหวัง”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวกับกำลังพล ในพิธีต้อนรับ “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ว่า นอกจากเป็นทหารแล้ว เรายังต้องมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน ที่ใดมีภัยที่นั่น ต้องมีทหารของกองทัพเรืออยู่

“ จงจำไว้ให้มั่นเมื่อใดที่ประชาชนมีภัย ไปว่าภัยใด เราเป็นทหารเรือ เราเป็นกำลังหลัก ที่สามารถใช้ From the sea จากทะเลเข้าสู่ฝั่ง ครัวลอยน้ำ อาหารลอยฟ้า มีกองทัพเรือเพียงผู้เดียวที่ทำได้ มีโรงพยาบาลลอยน้ำ. มีเหล่าเดียวที่ทำได้คือกองทัพเรือ ที่พูดไม่ใช่เหล่าทัพอื่นไม่มีความสามารถ แต่ต้องการให้ตระหนักว่า ถ้าทหารเรือไม่พร้อม ประชาชน ก็ไร้ซึ่งความหวัง เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน”

error: Content is protected !!