วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“บิ๊กลือ” ปลุกทหารเรือ มี”จิตวิญญาณแห่งการปกป้องสถาบัน ไว้ด้วยชีวิต”

“บิ๊กลือ” ปลุกทหารเรือ มี”จิตวิญญาณแห่งการปกป้องสถาบัน ไว้ด้วยชีวิต”….หลังทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวกับกำลังพล ในพิธีต้อนรับ “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ว่า การกลับมาถึงบ้าน ไม่ใช่จบ มีความสุข แต่เป็นการบอกว่ามีภาระอันหนักหน่วง รอเราอยู่ข้างหน้า ให้เราแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์ คุณงาม ความดี เพื่อชาติบ้านเมือง

การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระมหากรุณาที่คุณ พระราชทานชื่อเรืออันเป็นพระนามของในหลวงรัชกาลที่9 มานั้น ไม่ใช่แค่กำลังพล 141 นาย แต่รวมทั้งกำลังพลของกองทัพเรือ 50,000 คนเศษ ที่จะต้องตระหนักว่าจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

error: Content is protected !!