วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เรือชื่อ “พ่อ”

 

เปลี่ยนป้ายชื่อ กลางทะเล “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช”

เพราะเป็นชื่อ พระราชทาน และ เป็นพระนามของ”ในหลวงรัชกาลที่9”
โดยพระราชทานมาในระหว่างที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้

จึงมีการเปลี่ยนป้ายชื่อเรือ กันกลางทะเล จาก”เรือหลวงท่าจีน”เป็น “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช”

error: Content is protected !!