วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“บิ๊กกบ”ลงใต้เร่งฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก

07 ม.ค. 2019
151

 

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุดและคณะเดินทางลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์และรฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) และแผนการฟื้นฟูภายหลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

สำหรับผลการปฏิบัติ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทุกหน่วยเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารเข้าประจำการเพื่อดำรงการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ตลอดจนจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ ทั้งยังจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าดำเนินการเปิดเส้นทาง รื้อถอนสิ่งกีดขวางเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนการอพยพ ขนย้าย คน สัตว์ สิ่งของในพื้นที่เสี่ยงออกมายังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งช่วยลดความสูญเสีย ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

ส่วนแผนฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงสำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่าง เข้าสำรวจความเสียหายของอาคาร บ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดำเนินการในการปรับปรุงเส้นทางและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าล้างทำความสะอาดบ้านเรือน วัด มัสยิด โรงเรียน และสถานที่ราชการต่าง ๆ

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ และจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

error: Content is protected !!