วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ผบ.สูงสุด” ไปปัตตานี ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

07 ม.ค. 2019
134

“ผบ.สูงสุด” ไปปัตตานี ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของ หน่วยทหารพัฒนา ภาค4 เร่ง เตรียมแผนฟื้นฟู จากพายุ”ปาบึก”

“บิ๊กกบ”พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ”ปาบึก” (PABUK) และแผนการฟื้นฟูภายหลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน

โดยมี พลตรี วัลลภ ฐิติกุล รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต้อนรับ

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทุกหน่วยเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารเข้าประจำการเพื่อดำรงการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่

และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ ทั้งยังจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าดำเนินการเปิดเส้นทาง รื้อถอนสิ่งกีดขวางเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนการอพยพ ขนย้าย คน สัตว์ สิ่งของในพื้นที่เสี่ยงออกมายังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งช่วยลดความสูญเสีย ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

สำหรับแผนการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนั้น ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่าง เข้าสำรวจความเสียหายของอาคาร บ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดำเนินการในการปรับปรุงเส้นทางและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายพร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าล้างทำความสะอาดบ้านเรือน วัด มัสยิด โรงเรียน และสถานที่ราชการต่าง ๆ ต่อไป

บก.ทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ และจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

error: Content is protected !!