วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

Welcome FFG-471

“เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” สู่บ้านของเรา…..
กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการสัตหีบ ชลบุรี

error: Content is protected !!