วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

เปิดเขี้ยวเล็บ คมกริบ ล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาค

….ของ ”เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ….เรือพระเอก ลำใหม่ของ ราชนาวีไทย

เผย ใช้CIWS Phalanx, ระบบลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเรือแบบใช้ Stealth Technology ปฏิบัติการรบได้ 3 มิติ และการต่อต้าน สงคราม NBC มีระบบต่อตีเรือดำน้ำด้วย ตอร์ปิโด และอาวุธระยะไกล -อาวุธปล่อยนำวิถีฯ แบบ ESSM แถมระบบ Combat System ลิ้งค์กับระบบNetwork centric กับ
เรือ ฟริเกต ชุด ร.ล. นเรศวร และ ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นกองเรือ Battle Group และรบร่วมกับ เครื่องบินขับไล่Gripen ของ ทอ.ได้ เผยใช้เวลาต่อเรือ1,963 วัน งบฯ1.46 หมื่นล้านบาท

แค่ชื่อเรือ ที่สุดเป็นมงคล แล้ว ความหมาย ก็ยังเหมาะเหม็ง…“พลังแห่งแผ่นดิน-อำนาจที่ไม่อาจเทียบได้”

กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือลำนี้ว่า “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” อันเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปี่ยมความหมาย

ซึ่ง ภูมิพล หมายถึง “พลังแห่งแผ่นดิน” อดุลยเดช หมายถึง “อำนาจที่ไม่อาจเทียบได้”

จึง นับเป็นสิริมงคลและยังความปราบปลื้มมาสู่กองทัพเรือและกำลังพลทุกคน อย่างหาที่สุดมิได้ จากเดิม ที่ ทร.ทูลถวายชื่อ ขึ้นไปว่า “เรือหลวงท่าจีน”

โดย”เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช”
รูปร่างหน้าตาเรือ อาจแตกต่าง จากเรือฟริเกต ที่ ทร.เคยมี เพราะเตรียมไว้สำหรับสงครามNBC ด้วย

เพราะเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง เทียบเท่าชั้นเรือพิฆาต ที่ได้มีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ ตามแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก ภายใต้ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พศ.2551-2560

แบบของเรือ ได้รับการพัฒนามาจากแบบเรือพิฆาต ชั้น Kwanggaeto Class Destroyer (KDX-I) และสร้างโดยใช้มาตรฐานทางทหารของสหรัฐฯ และกองทัพเรือเกาหลีใต้

จึงถือได้ว่าเป็นเรือฟริเกตที่มีความทันสมัยและเป็นเรือที่มีคุณค่าทางยุทธการสูง ซึ่งจะเป็นกำลังรบทางเรือที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ลงนามกับบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO., LTD. (DSME) จำกัด สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 สร้างเรือฟริเกตที่มีโครงสร้างเรือแข็งแรง มีโอกาสอยู่รอดสูงในสภาพแวดล้อมของการสู้รบ และการปนเปื้อนทาง นิวเคลียร์ เคมี ชีวะ

ทนทะเล (Sea state) ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 6ขึ้นไป

พร้อมมี ระบบ อุปกรณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีระวางขับน้ำสูงสุด 3,700 ตัน ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง 30 น็อต ระยะปฏิบัติการประมาณ 4,000 ไมล์ทะเล กำลังพล 141 นาย ในวงเงิน 14,600 ล้านบาท

มีกำหนดส่งมอบเรือใน 1,963 วัน หรือภายใน 22 ธันวาคม 2561

โดยก่อนหน้านั้น กองทัพเรือ ได้มีการร้องขอให้เสริมศักยภาพของระบบอำนวยการรบ ให้สามารถปฏิบัติการได้ไกลขึ้น อีกด้วย โดยมีพิธีรับมอบ เมื่อ14ธค.2561 ที่เกาหลีใต้

ส่วน ออกแบบเรือ ใช้ Stealth Technology สามารถปฏิบัติการรบได้ 3 มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ สามารถตรวจจับเป้าหมายระยะไกลด้วยโซนาร์ลากท้าย และโซนาร์ติดใต้ท้องเรือ แล้วต่อตีเรือดำน้ำด้วยตอร์ปิโด และอาวุธระยะไกล

การปฏิบัติการสงครามต่อต้านภัยทางอากาศ ใช้เรดาร์ตรวจการณ์ 3 มิติระยะไกล และระยะปานกลางในการค้นหา ตรวจจับ และติดตามเป้าข้าศึก

สามารถปฏิบัติการรบได้ 3 มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ

สามารถตรวจจับเป้าหมายระยะไกลด้วยโซนาร์ลากท้าย และโซนาร์ ติดใต้ท้องเรือ แล้วต่อตีเรือดำน้ำด้วยตอร์ปิโด และอาวุธระยะไกล

การปฏิบัติการสงครามต่อต้านภัยทางอากาศ ใช้เรดาร์ตรวจการณ์ 3 มิติระยะไกล และระยะปานกลางในการค้นหา ตรวจจับ และติดตามเป้าข้าศึก

รวมทั้งแลกเปลี่ยนและประสานการปฎิบัติกับเรือและอากาศยานที่ร่วมปฏิบัติการ แล้วโจมตีเป้าหมายด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีฯ แบบ ESSM และอาวุธปืนของเรือ และการปฏิบัติการสงครามเรือผิวน้ำ

โดยมีระบบการรบ (Combat System) ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบการรบของเรือ ฟริเกต ชุด ร.ล. นเรศวร และ ร.ล.จักรีนฤเบศร ได้ในลักษณะกองเรือ (Battle Group) รวมทั้งปฏิบัติการรบร่วมกับ เครื่องบินขับไล่ ของกองทัพอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งยังสามารถโจมตีเป้าพื้นน้ำและใต้น้ำด้วยเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือ

ส่วนการป้องกันตนเองประกอบด้วยอาวุธปล่อยนำวิถี ปืนใหญ่เรือ และปืนรองต่อสู้อากาศยาน ระบบอาวุธป้องกันระยะประชิด (CIWS) หรือที่รู้จักในชื่อPhalanx ระบบลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมความเสียหายแบบรวมการที่สั่งการได้จากศูนย์กลางหรือแยกสั่งการ มีระบบควบคุมการแพร่สัญญาณออกจากตัวเรือ

อีกทั้งสามารตรวจจับ ดักรับ วิเคราะห์ และก่อกวนสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าของเป้าหมายได้

ด้วยขีดสมรรถนะที่ล้ำสมัยของเรือฟริเกตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ”เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช”ใน ขณะนี้

กองทัพเรือจะนำไปใช้ในภารกิจเพื่อป้องกันอธิปไตยทางทะเลของชาติ ดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเล พิทักษ์รักษาสิทธิ อธิปไตยทางทะเล ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ

“บิ๊กลือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีต้อนรับ #เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” เรือฟริเกตสมรรถนะสูง ลำใหม่ ที่ต่อจากเกาหลีใต้ จันทร์ 7 มกราคม 2562 เวลา 1715 น. ที่ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี

​โดย เรือ จะเข้าประจำการที่ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ

ทั้งนี้ กองทัพเรือ จะได้ขอพระราชทานขอพระมหากรุณาธิคุณ ให้มีพิธีขึ้นระวางเรือ และเจิมเรือ ขึ้นอีกครั้ง ในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

error: Content is protected !!