วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

ตัวไกล แต่ “ใจ” มา

05 ม.ค. 2019
145

“ผบ.สูงสุด”สั่งตั้ง “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บก.ทัพไทย ส่วนหน้า /บูรณาการแบ่งพื้นที่ รับผิดชอบ แต่ละเหล่าทัพ พร้อม ส่งตัวแทน ลงพื้นที่ สุราษฎร์ฯ แยกวง ช่วยเหลือชาวบ้านเดือดร้อน

ในขณะที่ ทางทบ. โดย กองทัพภาค4 ระดมกำลัง ดูแลช่วยเหลือ ชาวนครศรีธรรมราช แล้ว ….. “บิ๊กกบ” พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งจัดตั้ง “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหน้า”(ศบภ.บก.ทท.สน.)ขึ้น ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 จ.สุราษฎร์ธานี

มอบหมายให้ พล.ต.ศักดา ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

เพื่อประสานการปฏิบัติกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ และส่วนราชการในพื้นที่ โดยมอบหมายให้

พร้อมทั้งได้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสำรวจและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก รถตรวจการณ์ และ รถสัมภาระ 6 ล้อโดยสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้ทันที โดยมิต้องร้องขอ

นอกจากนี้ พล.ต.ศักดา ได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับราษฎรที่ประสบภัย ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านนางกำ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

พร้อมได้นำความห่วงใย และความปรารถนาดีจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ มายังพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ด้วย

โดยมี พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ./ผอ.ศบภ.สนภ.4 นทพ. ร่วมคณะ

error: Content is protected !!