วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564

ภาพที่ ทหารเรือเห็น !!

ภาพที่ ทำให้ เรือ ต.991 ต้องใช้ full speed หรือ home speed วิ่งไปช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว ที่เกาะ ราชาใหญ่ โดยเร็วที่สุด

โดยมี “ผบ.เอ๋”พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร ผบ.กองเรือยามฝั่ง บัญขาการ ใกล้ชิด ตั้งแต่ 4-5 มค.

ในขณะที่ เรือหลวงหัวหิน เดินทางไปช่วย นักท่องเที่ยว ที่เกาะพีพี.

รวมช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว ที่ติดเกาะ 624 คน กลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย

error: Content is protected !!