วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ทหาร พา กลับบ้าน

05 ม.ค. 2019
94

 

ทหารช่าง ช.พัน.5 ของ พล.ร.5 เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนผู้สูงอายุที่มาอพยพ ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กลับบ้าน หลังพายุ “ปาบึก” ผ่านพ้นไป

error: Content is protected !!