วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เข้าถึง เข้าหา ท่ามกลางกระแสฝนและลมพายุ

04 ม.ค. 2019
137

พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ. /ผอ.ศบภ.สนภ.4 นทพ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ “พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ” ที่ศูนย์อพยพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมรถครัวสนาม เพื่อที่จะสามารถประกอบเลี้ยงอาหารและรถประปาสนาม เพื่อนำเครื่องดื่มมาบริการพี่น้องประชาชน

พร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยอีกมามาก เช่น รถขุดตัก ,รถลากจูง นอกจากนี้ยังได้จัดชุดเสนารักษ์ ค่อยดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัย

error: Content is protected !!