วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

“บิ๊กลือ” แจง พา”นายกสมาคมภริยาฯ” ร่วมทีม เยี่ยมหน่วย

“บิ๊กลือ” แจง พา”นายกสมาคมภริยาฯ” ร่วมทีม เยี่ยมหน่วย เพิ่อให้กำลังใจผู้ที่อยู่ข้างหลัง ผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับภัยภาคหน้า มีขวัญและกำลังใจที่ดี ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง คนเดินหน้า และคนเดินข้างเคียง ต้องก้าวเดินไป อย่างมั่นคง

“บิ๊กลือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย “คุณอ้อย”นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยมี “ผบ.แก๋ง”พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต้อนรับ

ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวชื่นชมทัพเรือภาคที่ 3 ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาและหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความมั่นคงในทะเล และในอนาคตจะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทำให้หน่วยที่มีความสำคัญและเป็นที่เฝ้ามองของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นจึงขอให้กำลังพลทุกนายร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนอกจากการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้ว หลายสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ น้ำมันเถื่อน

ส่วนการที่นำคณะสมาคมภริยาทหารเรือเดินทางร่วมคณะมาในครั้งนี้ ก็เพื่อมาให้กำลังใจผู้ที่อยู่ข้างหลัง ผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับภัยภาคหน้า มีขวัญและกำลังใจที่ดี ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง คนเดินหน้าและคนเดินข้างเคียงต้องก้าวเดินไปอย่างมั่นคง พร้อมๆกัน จึงจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและหน้าที่ในครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปละมีความมั่นคง

ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือทางด้านทะเลอันดามัน ภารกิจ หน้าที่ในการป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม 6 จังหวัดมีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเล ประมาณ 300 ไมล์ทะเล ครอบคลุมพื้นที่ในทะเลประมาณ 30,000 ตารางไมล์ โดยมีน่านน้ำด้านเหนือติดต่อกับน่านน้ำเมียนมา ด้านตะวันตกติดกับน่านน้ำอินเดีย และ ด้านใต้ ติดต่อกับน่านน้ำอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

error: Content is protected !!