วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“บิ๊กลือ” เลียบ อันดามัน เยี่ยมทัพเรือภาค 3…. จับโฟกัส ”ผบ.แก๋ง”

 

“บิ๊กลือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย “คุณอ้อย”นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยมี “ผบ.แก๋ง”พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 น้องเลิฟ ที่เข้าไลน์จ่อ ขึ้น5 ฉลามทัพเรือ ต้อนรับ

ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวชื่นชมทัพเรือภาคที่ 3 ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาและหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความมั่นคงในทะเล และในอนาคตจะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทำให้หน่วยที่มีความสำคัญและเป็นที่เฝ้ามองของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นจึงขอให้กำลังพลทุกนายร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนอกจากการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้ว หลายสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ น้ำมันเถื่อน

ส่วนการที่นำคณะสมาคมภริยาทหารเรือเดินทางร่วมคณะมาในครั้งนี้ ก็เพื่อมาให้กำลังใจผู้ที่อยู่ข้างหลัง ผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับภัยภาคหน้า มีขวัญและกำลังใจที่ดี ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง คนเดินหน้าและคนเดินข้างเคียงต้องก้าวเดินไปอย่างมั่นคง พร้อมๆกัน จึงจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและหน้าที่ในครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปละมีความมั่นคง

ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือทางด้านทะเลอันดามัน ภารกิจ หน้าที่ในการป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม 6 จังหวัดมีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเล ประมาณ 300 ไมล์ทะเล ครอบคลุมพื้นที่ในทะเลประมาณ 30,000 ตารางไมล์ โดยมีน่านน้ำด้านเหนือติดต่อกับน่านน้ำเมียนมา ด้านตะวันตกติดกับน่านน้ำอินเดีย และ ด้านใต้ ติดต่อกับน่านน้ำอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

error: Content is protected !!