วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“เพราะทุกข์ประชาชน คือทุกข์ของเรา”

03 ม.ค. 2019
219

“เพราะทุกข์ประชาชน คือทุกข์ของเรา” นักรบสีน้ำเงิน ไม่รีรอเตรียมพร้อมรับมือพายุ “ปาบึก”

หน่วยทหารพัฒนา โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ./ศบภ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มีการเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ พายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3 – 5 ม.ค.62

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสำรวจและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นำ้อย่างใกล้ชิด ในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และยังได้มีการเคลียร์ทางน้ำ เก็บเศษขยะ ท่อนไม้ที่กีดขวางทางน้ำไหลเพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกขึ้น

error: Content is protected !!